Odgađa se pohod na Čubren 04.05.2019

Pohod na Čubren (Pozdrav proljeću) planiran dana 04.05.2019. se odgađa radi najavljenog lošeg vremena. 

O novom terminu pohoda ćemo naknadno postaviti obavijest.

Hvala na razumijevanju. 

 

Poziv na Dan pisanica na Pogorelici 28.4.2019.

Pozivamo vas na druženje koje organiziramo 28.4.2019. u planinarskom domu na Pogorelici. Za vrijeme druženja organizira se:

 1. izbor najljepše pisanice (ukrašenog jajeta)
 2. natjecanje u tucanju jaja

Komisija za izbor najljepše pisanice se sastoji od 5 članova iz različitih društava.

Satnica:

do 10 sati     Dolazak u dom

10,30            Odlazak na vrh Kozice (1443 mnv)

13,00            Izbor najljepše pisanice

13,30            Takmičenje u tucanju jaja

14,30            Zajednički ručak

Sve zainteresirane molimo da nas izvijeste o broju planinara koji će doći (radi organiziranja zajedničkog ručka). Dom je otvoren od petka do nedjelje. Oni koji planiraju spavanje neka se jave domaru za rezervaciju soba.

Informacije na telefone:

063 337 700 domar Zlatko Iviš-Zeba

030 877 173 tajnik Franjo Kristić-Pipi

   Srdačan pozdrav!

 

                                                  Predsjednik PD "Pogorelica" Kiseljak

                                                                       Pavao Sović

Zapisnik sa skupštine 2019.

Zapisnik sa Skupštine PD „Pogorelica“

održane 07.02.2019 godine u Lovačkom domu u Kiseljaku 18:00h.

Skupštinu je otvorio tajnik društva gosp. Franjo Kristić, pozdravio prisutne i predložio sljedeće:

Dnevni red: 

1. IZBOR RADNIH TIJELA

   -  radnog predsjedništva (3 člana)

   - verifikacijska komisija (3 člana)

   - izborna komisija (3 člana)

   - zapisničara

   - ovjerivača zapisnika (2 člana) 

2. POZDRAV GOSTIJU

     3. PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

     4. IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU:

       -izvještaj o radu u 2018.god

       -finansijski izvještaj za 2018.god

       -izvještaj Nadzornog odbora za 2018.god

       -izvještaj Suda časti za 2018.god

     5. PLANOVI ZA 2019.GODINU

           a) plan rada

           b) plan izleta

          c) plan radova i drugih troškova

           d) plan prihoda

      6. IZMJENA STATUTA DRUŠTVA

        7. IZMJENA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

        8. ODLUČIVANJE O JAVNOM ILI TAJNOM GLASANJU ZA IZBOR ORGANA I TIJELA DRUŠTVA

       9. IZBOR ORGANA I TIJELA DRUŠTVA

-predsjednika Društva

-ostalih članova Izvršnog odbora Društva

-Nadzornog odbora Društva (3 člana)

-Suda časti Duštva (3 člana)

     10. PAUZA ZA IZBOR TAJNIKA, BLAGAJNIKA , PREDSJEDNIKA SUDA ČASTI I NADZORNOG ODBORA

      11. USVAJANJE ODLUKA:

   -odluka o usvajanju Statuta društva

   -odluka o usvajanju Poslovnika skupštine društva

   -odluka o imenovanju članova izvršnog odbora

-odluka o imenovanju osoba koje će predstavljati i zastupati društvo

-odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova

-odluka o iznosu kojem samostalno raspolaže predsjednik društva

-odluka o imenovanju osoba za zastupanje u planinarskim udrugama

       12. DODJELA PRIZNANJA I ZAHVALNICA

       13. ZAKLJUČIVANJE RADA SKUPŠTINE


Dnevni red je usvojen jednoglasno, onako kako je prezentirano u pripremljenom materijalu.

Ad.1. prijedlozi:

 1. Franjo Kristić, Edhem Kamenica, Antun Bojo( radno predsjedništvo)
 2. Vlado Uskoković, Elvir Curić, Amela Kamenica( Verifikacijska komisija)
 3. Amela Kamenica, Markica Vujica, Danijel Pravdić (Izborna komisija)
 4. Josipa Bilić (zapisničar)
 5. Ankica Sović, Antun Bilić (ovjerivači zapisnika)

Svi prijedlozi kandidata su jednoglasno usvojeni i potvrđeni.

Ad.2. Prisutne je pozdravio gosp. Menso Konjičanin predsjednik P.D. Visočica (Visoko) kao i predsjednik P.D. Bitovinja (Kreševo) Eugen Jukić.

Ad.3. Amela Kamenica je podnijela izvještaj Verifikacijske komisije.

Prisutan je bio 31 član sa pravom odlučivanja. Konstatirano je da imamo dovoljan broj članova za odlučivanje.

Ad.4.

 1. Izvještaj o radu za 2018. Predsjednik Antun Bojo je ukratko prezentirao aktivnosti, ukupno je bilo 27 aktivnosti ( izleti i radovi)
 2. Finansijski izvještaj je prezentirao tajnik Franjo Kristić, bilanca uspjeha:15.471,00 KM što je porast od prethodne godine. Rashodi: 10.004,00 KM a razlika prihodi-rashodi je 5,467,00 KM u korist prihoda .
 3. Izvještaj Nadzornog odbora prezentirao je Edhem Kamenica

Sastav:Aida popić, Sanja Lukić i Edhem Kamenica

Odbor je izvršio analizu bilanse stanja i uspjeha do 31.12.2018.

Bruto bilansu sintetika i analitika po kontima u periodu od 01.01. 2018. do 31.12.2018.

Blagajnički izvještaj 01.01-31.12.2018

Društvo je u 2018. ostvarilo prihode u iznosu od 15,471,00 KM

 1. izvještaj organa Suda časti

Sastav: Pavao Sović, Mato Kristić,Eldin Imamović

Nije bilo prijavljenih slučajeva kršenja statuta, kućnog reda..

Ad.5. Planovi rada za 2019. Izložio je dosadašnji predsjenik Anto Bojo i predožio je sljedeće kao tradicionalne aktivnosti:

       - Memorijal Kadir Hadžiabdić

       - Dan pisanica

     - Pozdrav proljeću na Čubrenu

     - Dani PD Pogorelice

     - Transferzala Bitovinja-Pogorelica-Vranica

     - Novogodišnji domijenak

Svi planovi izleta za 2019. (u vidu tabele)su usvojeni jednoglasno kao u prijedlogu (nije bilo diskusije)

Ad.6. tajnik Franjo Kristić je obrazložio predložene izmjene Statuta, mijenja se broj članova Izvršnog odbora sa 7 na 9 članova (član 34 Statuta)

Jednoglasno se usvaja izmjena Statuta i prijedlog povečanja članova Izvršnog odbora sa 7 na 9 članova. Diskusije nije bilo.

Ad.7. Skupština je odlučila da se izbori provedu metodom javnog glasanja.


Ad.8. Kandidati: Predsjednik društva: Pavo Sović

       Članovi izvršnog odbora: Franjo Kristić

                                                 Josip Bilić

                                                 Almir Imamović

                                                 Vlado Uskoković

                                                 Elvir Curić

                                                Markica Vujica

                                                 Antun Bojo

                                                 Amela Kamenica

Nadzorni odbor: Edhem Kamenica, Josip Kristić, Danijel Pravdić.

Sud časti: Aida Popić, Zlatko Iviš, Avdo Šišić

Jednoglasno je izabran predsjednik društva gosp. Pavao Sović.

Jednoglasno izabrani članovi Izvršnog odbora.

Jednoglasno izabrani članovi Nadzornog odbora.

Jednoglasno izabrani članovi Suda čati.

Blagajnik i tajnik društva: Franjo Kristić

Predsjednica Suda časti: Aida Popić

Predsjednik Nadzornog odbora: Josip Kristić

Ad.11. Usvojene su odluke kao u prijedlogu.:

- Odluku o usvajanju Statuta

- Odluku o usvajanju Poslovnika

- Odluka o imenovanju članova Izvršnog odbora

- Odluka o osobama koje zastupaju društvo

- Odluka o zastupanju Društva u okviru Asocijacija

- Odluka o razrješenju starih i imenovanju novih članova potpisnika u banci

- Odluka o iznosu kojim samostalno raspolaže predsjednik

Ad.12. priznanje za uspješan i dugogodišnji rad za vođenje Društva, Antunu Boji- Čiri.

Zahvalnice: Lukić Zdravko

                   Imamović Almir

                   Taraba Alojzije

                   JP. „Vodovod i kanalizacija“

                   „Sarajevski Kiseljak“ d.d. Kiseljak

                 „Plinomatic“d.o.o. Kiseljak

                 „Ceste Company „d.o.o. Kiseljak

                 „Transportbeton „ d.o.o. Kiseljak

                 „Federalno ministarstvo kulture i sporta“ Sarajevo

                   „Vlada Kantona KSB/SBK“

                   „Općina Kiseljak“

Zahvalnice dodijeljenje za materijalnu potporu Društva.

Na kraju se prisutnim članovima obratio novoizabrani predsjednik Pavao Sović, zahvalio se na ukazanom povjerenju i izrazio nadu da će Društvo opstati sa radom uspješno kao i do sada.

Skupština je završila u 19:40h.

Zapisničar                                                                 Ovjerivači zapisnika

Josipa Bilić                                                                     Anka Sović

                                                                                       Antun Bilić

Uspon na Čabulju

Ove nedjelje (06.01.2019.) red je došao i na Čabulju i njen najviši vrh Veliku Vlajnu 1780 mnv. Za one koji ne znaju, Čabulja je planina koja se nalazi 20-ak kilometara sjevero-zapadno od Mostara. Nas par koji nikada nismo bili na Čabulji, posebno smo se veselili ovoj turi. Krenuli smo u subotu (05.01.2019.) u poslijepodnevnim satima iz Kiseljaka do sela Bogodol koje se nalazi na 840 mnv., došavši do sela odlazimo do lokalne gostionice kod ''Bože'' gdje su nas čekali ključevi od planinarskom doma koji se nalazi odmah pored gostionice, tu smo prenoćili.

cabulja201916

 

Probudivši se ujutro nakon doručka oko 8:45 sati krećemo, ulaz na stazu je 50-ak metara dalje od objekta, a na samom ulazu vidljivo je istaknuta tabla sa informacijama i samom usponu. Prva dva i pol sata pješačenja prolazi se između kamenom ozidanih polja sa dobro markiranom stazom ali zbog jakoga vjetra i snijega zastajali smo par puta kako bismo uočili narednu markaciju. Tako dolazimo podno vrha, ispod stare bukove šume nailazimo na jezerce/lokvu koja je bila zaleđena i pod snijegom, odakle je za lijepog vremena i odličan pogled na vrh Velika Vlajna, međutim kako je bilo oblačno i snježno nismo vidjeli vrh. Nakon kraće pauze krećemo na završni dio uspona, hodajući kroz  bukovu šumu borili smo se sa dubokim snijegom. Izlaskom iz šume počeli su jaki udari vjetra a nedugo zatim na oko 100 metara do vrha dolazimo do leda te oblačimo dereze kako bi smo se uspjeli popeti do samoga vrha. Nakon otprilike četiri i pol sata stigli smo na vrh.

cabulja201902

Odavde se pružaju pogledi na kanjone Neretve i Drežanke, vrhove Čvrsnice, Prenja, Veleža, Vrana, Cincara te po bistom vremenu čak i Biokova. Ništa od pomenutog mi nismo vidjeli, jedva križ i oznaku vrha (1780 m). Zadržavanja na vrhu nismo imali tek dvije fotografije i povratak natrag. Stopu za stopom, kroz snijeg i  jak vjetar nazirali smo markaciju. Šuma je bila kakvo-takvo utočište od vjetra, dovoljno za kratki obrok i brzi pokret. Nakon nešto manje od osam sati hoda, bez poštene pauze stigli smo natrag do Bogodola. Nismo uspjeli napraviti fotografije kakve smo planirali i uživati u dalekim vidicima, ali smo uspjeli jednim djelom doživjeti Čabulju i njenu neopisivu ljepotu.

cabulja201914

Zarobljena među najimpresivnijim planinama BiH ponekad, nepravedno, bude zapostavljena, ali nam je pokazala svoju surovost i da je i ona zaista vrijedna poštovanja. Vratit ćemo Čabulji, prvom prilikom, nadamo se da će nam drugi put pružiti šansu da uživamo u dalekim vidicima. Ostale fotografije pogledajte u galeriji.

Markiranje staze od doma na Pogorelici do Zeca

Sunčanu jesensku subotu 13.10.2018 smo iskoristili za obnovu markacije planinarske staze od doma na Pogorelici do vrha Zec planine. U akciji su sudjelovala četiri člana PD Pogorelica: Josip Bilić, Avdo Šišić, Marin Žuljević i Željko Udovičić.

markiranje201802

 

Postojeća staza preko Marinog dola je izmijenjena. Nova markacija ide preko Zulumovih stanova. Prvi razlog izmjene je blaži uspon i prohodniji put. Drugi razlog je što na Zulumovim stanovima postoji česma s pitkom vodom, tako da planinari ovdje mogu dopuniti zalihe vode.  Odradili smo i uklanjanje šiblja na dijelovima staze gdje je to bilo potrebno. Na proljeće smo planirali spojiti ovu novu markaciju s postojećom koja vodi dalje prema Prokoškom jezeru. Umorni, ali i zadovoljni urađenim poslom s prvim mrakom smo došli u dom na Pogorelici i nastavili druženje uz jela iz Zebine kuhinje. Ostale forografije pogledajte u galeriji.

markiranje201807

markiranje201809

markiranje201812

 

Potpisivanje povelje s PD Visočica

Dana 7.10.2018. u planinarskom domu na Pogorelici je održana svečanost potpisivanja "POVELJE O PRIJATELJSTVU" između PD „Pogorelica” Kiseljak i PD „Visočica” Visoko u organizaciji oba Društva.

Dan bijaše promjenljiv: započeo pomalo tmurno bez kiše a oko podne je započela slaba kiša koja ne prestade do sumraka. Nije bilo hladno i bilo je moguće druženje u otvorenom sač baru ispod krova.

U manifestaciji je sudjelovalo oko 70 planinarki i planinara: po oko 30 iz PD „Visočica“ Visoko, i PD "Pogorelica" Kiseljak te nekoliko planinara iz Hrvatske. Dio sudionika je bio u domu od 06.10.2018. a najveći dio je stigao autobusom i automobilima 7.10.2018. do 12,00 sati

Čin svečanog potpisivanja POVELJE O PRIJATELJSTVU desio se u 14,00 sati ispred doma na Pogorelici uz nazočnost svih gostiju doma.

 

povelja201801

Pozdravni govor je održao Franjo Kristić – Pipi, tajnik PD „Pogorelica“.

Povelju su u ime članova svojih Društava potpisali:

Gosp. Nedžad Hadžimehanović - Nećko u ime PD „Visočica“ Visoko i

Gosp. Anton Bojo – Ćiro u ime PD „Pogorelica“ Kiseljak

Nakon potpisivanja predsjednici su se pojedinačno zahvalili sudionicima svečanosti na dolasku i čestitali svim članovima obaju društava na uspješno završenom procesu potpisivanja Povelje o prijateljstvu.

Nakon potpisivanja Povelje domaćini su priredili zajednički ručak za sve sudionike svečanosti. Druženje uz pjesmu je se nastavilo do predvečerja kada su planinari napustili Pogorelicu noseći u srcu radost zbog još čvršćeg međusobnog povezivanja prijateljskih Društava iz Visokog i Kiseljaka

povelja201802

 Ostale fotografije pogledajte u galeriji.