Izvještaji za 2014. godinu

Written by Josip Bilić. Posted in Pogorelica

IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA O RADU DRUŠTVA ZA 2014.

Siječan/januar

Zimski uspon na Vranicu, vrh Ločika, učesnika 4

Memorijalni pohod Džemal Bijedić na Inač, učesnika 5

Odlazak planinarske delegacije na Malačku povodom 17 god. Postojanja, 5 učesnika

Memorijalni uspon Kadir Hadžiabdić, Gvožđanske staje-Zecd-Pogorelica, učesnika 11

Veljača/februar

Memorijalni zimski uspon na Prenj, Lupoglav, učesnika 5

Planinarski bal u Kaštel starom, učesnika 9

Sastanak predstavnika društava SBK u Kiseljaku u našoj organizaciji

Ožujak/mart

Bjelašnički dani u organizaciji PD „Bjelašnica“, učesnika 3

Zimski uspon na Maglić, učesnika 3

Sjednica IO, učesnika 6

Odlazak delegacije na Sjednicu Skupštine PSBiH na Trebeviću, učesnika 2

Visokogorski zimski uspon na Prenj, vrh Cetina 1992 mnv, učesnika 5

Travanj/april

Visokogorska zimska tuna na Čvrsnicu, Pločno 2228 mnv, učesnika 5

Sjednica IO, učesnika 7

Redovna Skupština Društva u Lovačkom domu u Kiseljaku

Radna akcija na Pogorelici (rušenje vanjskog WC-a i pripreme za izgradnju), učesnika 9

Pozdrav proljeću na Čubrenu, učesnika 60

Dan pisanica na Pogorelici, učesnika 62

Sjednica IO, učesnika 6

Radna akcija na Pogorelici (izgradnja vanjskog WC), učesnika 10

Svibanj/maj

Radna akcija na Pogorelici (izgradnja vanjskog WC), učesnika 9

Radna akcija na Pogorelici (popravak puta, kopanje kanala, čišćenje igrališta), učesnika 9

Radna akcija na Pogorelici (montaža krova na WC), učesnika 5

Radna akcija na Pogorelici (malterisanje objekta WC), učesnika 2 (Majstor 3 dnevnice, Ćiro 3 dnevnice gratis)

Prikupljanje humanitarne pomoći za poplavljene, učesnika 3

Radna akcija u Maglaju na čišćenju šteta od poplave, učesnika 17

Sjednica IO, učesnika 6

Radna akcija na Pogorelici (postavljanje pločica i lima vanjskog WC), učesnika 3

Radna akcija na Pogorelici (montaža pregrada vanjskog WC), učesnika 3

Radna akcija na Pogorelici (postavljanje instalacija vanjskog WC), učesnika 2

Lipanj/juni

Dani planinara FBIH u našoj organizaciji, učesnici 23 društva iz BiH i 1 društvo iz Hrvatske, prijavljeno 300 planinara. Za vrijeme manifestacije održano Prvenstvo u planinarskoj orijentaciji i orijentiringu. Istovremeno su održani Dani Pogorelice sa planinarskom turom Kiseljak-Pogorelica sa 18 učesnika

Pohod na Zelengoru i Maglić sa HPD „Malačka“ iz Kaštela, učesnika 22


Srpanj/juli

Planinarsko sijelo na Lopati, učesnika 7

Planinarski štand za Dan općine, učesnika 4

Uspon penjača: Istočna stijen na Vlašiću ispod Devečana, 200 m visine, učesnika 2

Planinarska tura na Volujak, vrh Bioč, učesnika 3

Kolovoz/august

Okrugli stol o Planinarstvu na Lopati sa temom Via Dinarika, učesnika 2

Rujan/septembar

Transverzala sa gostima iz Zaprešića, učesnika 21

Radna akcija na Pogorelici (pripreme drva), učesnika 3

Listopad/oktobar

Vježba instruktora GSS-a na Pogorelici, voditelj Zdena Marić

Posjeta delegacije izviđača iz Zagreba vezano za zimovanje, učesnika 7

Studeni/novembar

Posjeta planinara PD „Platani iz Brčkog u domu, učesnika 20

Radna akcija na izgradnji kuće na Prenju „Jezerce“, učesnika 3

Pohod na ULUDAG-Turska 2550 mnv, učesnika 3

Sudjelovanje na sjednici Skupštine PS HB, učesnika 2

Sjednica IO, učesnika 7

Uspon na Treskač, vrh 1969 mnv, učesnika 6

Prosinac/decembar

Planinarska tura Prokoško-Zec-Pogorelica sa planinarima iz PD „POBEDA“ Beograd i PD „Konjuh“ Tuzla, učesnika 28

Noćni uspon na Prokoško jezero, Učesnika 2

Planinarski domijenak, učesnika 32

Humanitarna akcija za bolesnog Hegediša, učesnika 4, prikupljeno 485,00 KM

Tura na Zahor, Kašteli, učesnika 5

Zajednički doček Nove godine sa štandom, učesnika 15

Predsjednik PD „Pogorelica“

Anton Bojo


 

Izvještaj Suda časti za 2014.

 

Sud časti Planinarskog društva “Pogorelica” Kiseljak u sastavu:

1 – Aida Popić, predsjednica

2 – Mato Kristić, član

3 – Zlatko Iviš, član

 

Daje slijedeći

IZVJEŠTAJ

 

U prethodnoj godini nije bilo slučajeva prijavljivanja narušavanja Statuta, kućnog reda, običaja i moralnih normi od strane članova društva, te Sud časti nije imao potrebe za zasjedanjem.

 

                                                                                                               Predsjednik/ca

 

U Kiseljaku, 16.4.2015.g.                                                                          Suda časti

 

                                                                                                 __________________________ 

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA ZA 2014.

 

U skladu sa zakonskim odredbama  i Statutom PD „Pogorelica“ iz Kiseljaka, Nadzorni odbor izvršio je pregled godišnjeg obračuna i financijskih izvještaja PD „Pogorelica“ iz Kiseljaka za 2014. godinu.

 

Nadzorni odbor je radio u sastavu :

 

  1. Kamenica Edhem, predsjednik
  2. Sanja Lukić, član
  3. Vinko Vrljičak, član

 

U svom radu, Odbor je izvršio analizu uvidom u sljedeću dokumentaciju:

 

-          bilans stanja na dan 31.12.2014. godine;

 

-          bilans uspjeha za period 01.01. 2014. – 31.12.2014. godine

 

-          izvještaj o promjenama kapitala sa 31.12.2014. godine

 

-          blagajnički izvještaj za period 01.01.-31.12.2014.

 

Da bi u potpunosti i realno sagledao poslovanje ovog Planinarskog društva, Nadzorni odbor je kontaktirao članove Izvršnog odbora. Na osnovu navednog, Odbor podnosi sljedeći

 

I Z V J E Š T A J

 

a)   Na temelju izvršenih analiza, Nadzorni odbor konstatira :

 

--  Društvo je u 2014. godini ostvarilo prihode u ukupnom iznosu 16441,00 KM, čime su povećani prihodi iz 2013. ili procentualno iskazano ostvareno je 126 % prihoda iz 2013.

 

--  Struktura prihoda u 2014. godini pokazuje da se prihodi sastoje od:

 

  1. 1.Prihoda iz budžeta (Vlada KSB) 700,00 KM
  2. 2.Prihoda od članarina 1570,00 KM
  3. 3.Prihoda donatorskog karaktera 6842,00 KM
  4. 4.Prihoda od vlastitih aktivnosti 7329,00 KM

 

--  Povećanje obima prihoda Društva je uzrokovalo povećanje troškova i rashoda, pa je sumarno rashod u 2014. godini iznosio 16614,00 KM ili 114 %.od prethodne godine

 

--  Za period 01.01.2014.-31.12.2014. godine Društvo je iskazalo višak rashoda nad prihodima u iznosu od173,00 KM što je 11% od iznosa prethodne godine

 

--  U završnom obračunu nisu iskazani podaci o stalnim sredstvima Društva, iako Društvo posjeduje nekretnine u Lovačkom domu u obliku zemljišta i objekata.

 

-- Nadzorni odbor nije utvrdio nepravilnosti u financijskom poslovanju Društva za 2014. godinu

 

 

 

b)  Nadzorni odbor upućuje Skupštini društva prijedlog da se usvoji financijski izvještaj za 2014.

 

Nadzorni odbor PD „Pogorelica“ Kiseljak

 

  1. 1.Kamenica Edhem, predsjednik
  2. 2.Sanja Lukić, član
  3. 3.Vinko Vrljičak, član